kohera-logo-regular.svg

References / 

Power BI helpt Sport Vlaanderen sportbeoefening in kaart te brengen

Power BI helpt Sport Vlaanderen sportbeoefening in kaart te brengen

Sport Vlaanderen wil zoveel mogelijk Vlamingen aan het sporten krijgen in kwaliteitsvolle omstandigheden. De meest zichtbare aanzet daarvoor is de hashtag #sportersbelevenmeer, maar achter de schermen wordt ook hard gewerkt aan de verdere professionalisering van de dienstverlening, onder andere door Power BI in te zetten. Door gegevens uit allerlei bronnen te verzamelen wil het agentschap Sport Vlaanderen een beleid uitstippelen dat gebaseerd is op kennis. Dat gebeurt in heel nauwe samenwerking met Kohera.

Met het Power BI-project heeft Sport Vlaanderen vier doelstellingen vooropgesteld: een eerste is het linken van alle gegevens die nu verspreid zitten over losse databanken. Vervolgens wil de overheidsinstelling die gegevens op een visueel aantrekkelijke manier ter beschikking stellen aan burgers, sportfederaties en sportdiensten. Een derde doelstelling is om op basis van die gegevens veel sneller beleidsvragen te beantwoorden. Ten slotte wil het agentschap de verzamelde gegevens ter beschikking kunnen stellen aan onderzoeksinstellingen, zodat er wetenschappelijk onderzoek mee kan gebeuren. “Een hele boterham dus, maar de eerste aanzet in het realiseren van onze doelstellingen is al gerealiseerd”, zegt Hans Ponnet, afdelingshoofd sportkaderopleidingen bij Sport Vlaanderen.

Meer inzichten dankzij Power BI

Dat blijkt als we de cijfers erbij nemen. Hans Ponnet: “Met het Power BI-project zijn we er al in geslaagd de gegevens van sportclubs in Vlaanderen (26.000), infrastructuren (21.000), meer dan 2.500.000 sportbeoefenaars, 110.000 trainers, … met elkaar te verbinden. In de eerste fase van dit project hebben we dus voor het eerst echt inzicht gekregen in de sportbeoefening in Vlaanderen.”

Op basis van een eerste gegevensanalyse kwam Sport Vlaanderen tot de conclusie dat er nog nooit zoveel gesport is in clubverband. Er is een stijging geweest van meer dan 16 procent sportbeoefening in clubverband en er zijn meer dan 10 procent sportclubs bijgekomen. “Dat zijn gegevens die we zonder dit project nooit geweten zouden hebben” aldus Hans Ponnet. “Er zijn nog heel veel nieuwe gegevensbronnen die we willen aanspreken om nog meer inzichten te verkrijgen. We hebben dus nog verschillende uitdagingen op middellange termijn en lange termijn.”

De Kohera-experts bouwden SSIS- en SSAS-kubussen, die dienden als backend voor de rapportering in Power BI.

Datawarehouse ondersteunt beleidsmatige keuzes

Sport Vlaanderen koos bewust voor Microsoft Power BI, omdat er veel integratiemogelijkheden zijn met onder andere de website, die SharePoint-georiënteerd is. Hans Ponnet: “Na die keuze hebben we samen met de Kohera-consultants een datawarehouse ontwikkeld. De Kohera-experts bouwden SSIS- en SSAS-kubussen, die dienden als backend voor de rapportering in Power BI. In een volgende fase zijn er nieuwe domeinen ontwikkeld en nieuwe gegevens toegevoegd, die ons zullen helpen om beleidsmatige keuzes te maken.”

“Ondertussen hebben we acht kubussen ontwikkeld, acht verschillende domeinen in het datawarehouse. Zo kunnen we ook die gegevens met elkaar gaan linken en analyses maken. In de loop van het project zijn we ook van een on-premise SQL Server-omgeving naar een Azure-omgeving gemigreerd, waardoor we een duidelijk zicht hebben op de kosten en volledig klaar zijn voor de toekomst.”

Gegevens beschikbaar voor derde partijen

Sport Vlaanderen probeert bij het Power BI-project ook externe partijen te betrekken, zoals de burgers bijvoorbeeld. “Op onze website hebben we een kennisplatform beschikbaar gemaakt, waarop we regelmatig nieuwe dashboards publiceren. Die bevatten duidelijke informatie die voor de burger of voor sportclubs nuttig kunnen zijn”, zegt Hans Ponnet.

De overheidsinstelling wil ook partnerorganisaties zoals gemeentes of sportfederaties betrekken in het project, door plugins te ontwikkelen. “Die integreren we in afgesloten omgevingen, waarbij bijvoorbeeld een sportfederatie voor zichzelf informatie kan vinden en kan benchmarken ten opzichte van andere. Met dit servicemodel maken we al onze gegevens ook beschikbaar voor onze partnerorganisaties.”

Geknipte partner en software

Sport Vlaanderen startte het Power BI-project op in 2017. Na de keuze voor een Microsoft-product, ging het agentschap op zoek naar een geschikte partner. “We hebben voor Kohera gekozen omdat zij de referentie zijn op het vlak van Microsoft-technologieën. Bovendien hebben ze al verschillende succesvolle projecten afgerond bij andere agentschappen binnen de Vlaamse en federale overheid.”

Hans Ponnet: “Kohera is voor ons een onmisbare partner in dit verhaal. Er is altijd een heel sterke samenwerking geweest tijdens dit Power BI-project tussen de Kohera-consultants en de andere consultants die hier werken. Nico en Philippe, de twee Kohera-experts die hier enkele dagen in de week aanwezig zijn, werken met hart en ziel aan dit project. Ik hoop dat zij van mij een aantal zaken geleerd hebben, maar dat is zeker wederzijds. Zij hebben voor alle afdelingen van Sport Vlaanderen een enorme bijdrage geleverd!  We hopen ook op lange termijn te kunnen samenwerken met Kohera. De kennis is hier nu in huis, we zouden dat heel graag verder blijven zetten met dezelfde mensen en dezelfde ondersteuning vanuit Kohera.”

Jouw bedrijf & Kohera?

Contacteer ons en wij geven jouw bedrijf de beste oplossing!