kohera-logo-regular.svg

Diensten / 

Data Insights

Data Insights

Vanuit Kohera focussen we ons op Microsoft technologieën. Concreet vertaalt zich dit voor Data Insights meer en meer naar cloud oplossingen. Cloud computing is ontworpen om de pieken in de capaciteit die BI vereist op te vangen en zorgt ervoor dat rapporten en dashboards veilig intern en extern kunnen gedeeld worden aan een zo laag mogelijke kost. Hiervoor focussen we ons op volgende tooling:

  • Power BI
  • Azure Analysis Services

 

Naast cloud oplossingen ondersteunen we ook de on-premise toepassingen:

  • SSAS (SQL Server Analysis Services)
  • SSRS (SQL Server Reporting Services)

 

Vanuit data insights bieden we consultancy van data modellering tot op maat gemaakte rapportering en dashboarding. We bieden ook training en coaching om uw medewerkers in staat te stellen deze analytische tools gemakkelijk zelf te gebruiken om hun gegevens op een heldere manier te visualiseren om tot waardevolle inzichten te komen. Zo kunnen we de data toegankelijk maken voor al uw medewerkers, met de nodige security, en voorzien we de tools om hen te laten samenwerken.

Vector_BG.png

Diensten

Data Insights

Data Insights

Vanuit Kohera focussen we ons op Microsoft technologieën. Concreet vertaalt zich dit voor Data Insights meer en meer naar cloud oplossingen. Cloud computing is ontworpen om de pieken in de capaciteit die BI vereist op te vangen en zorgt ervoor dat rapporten en dashboards veilig intern en extern kunnen gedeeld worden aan een zo laag mogelijke kost. Hiervoor focussen we ons op volgende tooling:

  • Power BI
  • Azure Analysis Services

 

Naast cloud oplossingen ondersteunen we ook de on-premise toepassingen:

  • SSAS (SQL Server Analysis Services)
  • SSRS (SQL Server Reporting Services)

 

Vanuit data insights bieden we consultancy van data modellering tot op maat gemaakte rapportering en dashboarding. We bieden ook training en coaching om uw medewerkers in staat te stellen deze analytische tools gemakkelijk zelf te gebruiken om hun gegevens op een heldere manier te visualiseren om tot waardevolle inzichten te komen. Zo kunnen we de data toegankelijk maken voor al uw medewerkers, met de nodige security, en voorzien we de tools om hen te laten samenwerken.

Vector_BG.png

Datawarehousing

Onze Data Engineers integreren diverse operationele bronnen in een centale repository.

In dit process wordt de data uit de verschillende operationele bronnen verzameld (data landing), indien nodig gehistoriseerd en opgeslagen (data store) en tot slot gemodeleerd (datawarehouse).

Eén van de voordelen van een datawarehouse is de single version of the truth.

Vele van onze Data Insights projecten starten daarom met een datawarehouse als bron.

Tools: Azure Synapse Analytics, Azure Data Factory, Azure Data Warehouse, Azure Databricks, SQL Server Integration Services (SSIS)

Semantische laag

In de semantische laag wordt de vertaalslag gemaakt tussen IT en de business.

Hierin gaan we de data, beschikbaar in het datawarehouse, voorbereiden op rapportering. De data wordt verder gemodelleerd met de nodige relaties en logica wordt toegevoegd in de vorm van berekeningen. Dit is makkelijker te begrijpen voor business gebruikers en stelt de (self-service) medewerker in staat inzichten te verkrijgen in hun data.

Rapportering en analyse

Op basis van rapportering stellen wij uw medewerkers in staat de juiste gegeven op het juiste moment te kunnen raadplegen. We bouwen een modern analytics platform, robuust en schaalbaar op basis van uw noden

Tools: Power BI, SQL Server Reporting Services (SSRS)

Dashboards en scorecards

Het definiëren en opvolgen van uw KPI’s is essentieel voor uw bedrijfsstrategie en bij het monitoren van uw operationele activiteiten. Naast het bouwen van inzichtelijke rapportering, helpen wij u ook met het opzetten van dashboards.

Tools: Power BI, SQL Server Reporting Services (SSRS)

Self Service

Een BI-oplossing is niet compleet als ze geen externe gegevens vanuit de markt of ongestructureerde gegevens kan binnenhalen en deze gemakkelijk kan combineren met bestaande gegevens die binnen het bedrijf of in de cloud aanwezig zijn. Power BI is hier de meest uitgelezen en flexibele oplossing voor, die makkelijk is in gebruik voor elk type van gebruiker.

Tools: Power BI

Governance

https://kohera.be/wp-content/uploads/2023/04/desktop_lightYellow.svg

Waarmee kunnen we je helpen?

Contacteer ons en wij geven jouw bedrijf de beste Data Insights oplossing!