kohera-logo-regular.svg

Stad Turnhout maakte een betaalbaar rapport over z’n personeelskost

Het stadsbestuur van Turnhout wilde weten hoeveel de werkelijke personeelskost verschilde van de gebudgetteerde kost. Zo kon het zijn toekomstige budgetten nog verfijnder opstellen en daarnaast ook sneller en correct rapporteren aan de gemeenteraad.

Meten is weten, maar in het verleden lag dit niet zo simpel, zelfs niet voor een vrij eenvoudig rapport als dit, waarvoor uiteindelijk twee gegevensbronnen tegenover elkaar moeten gesteld worden. Tot voor kort waren er twee opties. Ofwel maakte men de berekeningen telkens manueel, ofwel moest er een aparte databaseserver opgezet worden met daarop BI-tools en rapporten op maat. De kostprijs van dat laatste kan snel oplopen tot een paar tienduizend euro. Voor dit soort rapport was zo’n projectkost heel moeilijk te verantwoorden.

Rapporten via gratis cloudsoftware

Nu is er echter een betaalbare oplossing. Het betreft Microsoft Power BI Desktop, een gratis cloudsoftware voor gegevensanalyse en rapportering. Niet alleen zijn de licenties gratis, er is ook geen kost voor installatie, back-up of onderhoud.

Om met Power BI Desktop te werken, moet je wel een grondige opleiding volgen of een specialist inhuren. Turnhout heeft voor dat laatste gekozen en op een paar dagen tijd hebben wij de analyse gemaakt, een gegevensmodel opgezet en de rapporten ontworpen.

Turnhout weet nu dat het verschil tussen het budget en reële kost ongeveer 2% bedraagt. Op hun personeelskost betekent dat toch algauw een paar honderdduizend euro, dus elk extra inzicht kan wel degelijk een verschil maken.

Laatste stand van zaken altijd en overal bekijken

Bovendien kan men altijd en overal, zoals bijvoorbeeld tijdens de gemeenteraad, de laatste stand van zaken raadplegen omdat de rapporten online gepubliceerd staan. Alleen wie een uitnodiging heeft ontvangen, kan de rapporten zien. Extra beperking is dat alleen mensen met een e-mailadres van de stad Turnhout een uitnodiging kunnen krijgen. De cloudsoftware garandeert de beveiliging van de gegevens, zodat ze niet door onbevoegden bekeken kunnen worden.

Parameter sniffing solved with new Parameter Sensitive Plan Optimization feature
If you’re someone that works a lot with Microsoft SQL Server, there’s no doubt that you’ve had issues with an issue called “Parameter sniffing” before....
Creating maps with R and Power BI
The possibilities are infinite when it comes to creating custom visuals in Power BI. As long as you are creative and have knowledge about the...
Reading notifications
Sending monitoring alerts through Telegram
What if you could get the ease of phone notifications for whatever monitoring alerts you need? Then we have a solution for you with the...
Send mails with Azure Elastic Database Jobs
The DatabaseMail feature in SQL Server and Managed Instance is widely used by many professionals. But what if you want similar functionality in Azure SQL...
Sorting matrices in Power BI
Recently I worked on a Power BI project for a client. They had a SharePoint site where they regularly published articles and wanted to pour...
The world of data is evolving
The data landscape has changed dramatically over recent years, the world of data is evolving. In the past, we mainly heard that we needed to...