kohera-logo-regular.svg

Patiëntengegevens kunnen niet langer verloren gaan in het Ziekenhuis Oost-Limburg

Vector_BG.png

Patiëntengegevens kunnen niet langer verloren gaan in het Ziekenhuis Oost-Limburg

Vector_BG.png

Werken met een elektronisch patiëntendossier maakt het leven veel gemakkelijker voor iedereen in het Ziekenhuis Oost-Limburg. Het heeft wel een belangrijke implicatie: wat er ook gebeurt, de digitale gegevens mogen niet verloren gaan. De wet vereist ook dat patiëntengegevens tenminste 30 jaar worden bijgehouden. Daarom ging het ziekenhuis op zoek naar een oplossing die hen volledige garanties zou geven op lange termijn, tegen de laagst mogelijke kost.

Deze oplossing wordt nu geïnstalleerd als een proof-of-concept. Het is een hybride cloud-installatie bestaande uit twee SQL Server machines ter plaatse, plus een actieve disaster recovery-server in de cloud op Microsoft Azure. De software voor het elektronisch patiëntendossier komt van ChipSoft.

Disaster recovery in stand-by

Het cloud-gedeelte is altijd actief, maar alleen om de meest recente gegevens van de servers in het ziekenhuis te ontvangen. Deze manier van asynchrone disaster recovery in stand-by, houdt de kost laag en kan toch overschakelen naar volledige operationele status binnen enkele minuten.

Gegevens volledig beveiligd

Transparent Data Encryption (TDE) beveiligt de gegevens. TDE codeert de confidentiële gegevens van de SQL Server databases in het ziekenhuis en beschermt ook de sleutels die gebruikt worden om de gegevens te coderen met een certificaat. Zo kan niemand zonder sleutels de gegevens raadplegen. Zelfs als iemand kwaadwillig de gegevens kan bemachtigen, kan men die niet lezen, dankzij TDE. Het betekent dat het ziekenhuis met een gerust hart zijn gegevens kan kopiëren naar de cloud.

Hybride cloud

Het Ziekenhuis Oost-Limburg is een klant van Kohera sinds we hun databases geconsolideerd hebben tot drie SQL Server clusters, wat het ziekenhuis heel wat bespaard heeft op vlak van licenties. We hebben ook een IT-governance procedure opgezet voor onderhoud van de databases, de back-up en alle operationele procedures. De disaster recovery-oplossing kan volledig operationeel gaan als de huidige testinstallatie goedgekeurd is door de Orde van geneesheren. Bij een volgende fase zouden we ook de back-upbestanden naar Microsoft Azure kunnen sturen, wat de kost nog verder zou drukken.

Laagste kostprijs

Deze hybride cloud-oplossing voor disaster recovery is vergeleken met alternatieven zoals een private cloud en bleek de laagste kost te hebben. De kost voor upload bandbreedte gaat weliswaar omhoog, maar wordt ruimschoots gecompenseerd door de lage opslagkost en lage stand-by kost van Microsoft Azure.

Group of computer programmers working in the office. Focus is on blond woman showing something to her colleague on PC.
Updating your Azure SQL server OAuth2 credentials in Power BI via PowerShell for automation purposes
The better way to update OAuth2 credentials in Power BI is by automating the process of updating Azure SQL Server...
2401-under-memory-pressure-featured-image
Under (memory) pressure
A few weeks ago, a client asked me if they were experiencing memory pressure and how they could monitor it...
2402-fabric-lakehouse-featured-image
Managing files from other devices in a Fabric Lakehouse using the Python Azure SDK
In this blogpost, you’ll see how to manage files in OneLake programmatically using the Python Azure SDK. Very little coding...
2319-blog-database-specific-security-featured-image
Database specific security in SQL Server
There are many different ways to secure your database. In this blog post we will give most of them a...
kohera-2312-blog-sql-server-level-security-featured-image
SQL Server security made easy on the server level
In this blog, we’re going to look at the options we have for server level security. In SQL Server we...
blog-security_1
Microsoft SQL Server history
Since its inception in 1989, Microsoft SQL Server is a critical component of many organizations' data infrastructure. As data has...